Velkommen!

Velkommen til oss! Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en nystartet pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. Vi skal jobbe for et helsetilbud der alle som har behov for det får tilgang på den hjelpen de trenger.

NOEN AV VÅRE KJERNESAKER

Alle med behov for behandling skal få tilgang til hjelp uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis,  rusproblematikk eller overgrepshistorie.

Behandlingsmonopolet ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme (NBTS) må fjernes og tilbudet desentraliseres.

Foresatte til barn og unge med kjønnsinkongruens skal få bedre informasjon og tilgangen til behandling av ungdom må styrkes.

Migranter som har påbegynt behandling i andre land skal ha rett på videre behandling uten utredning.

Les mer om våre saker på vår politiske plattform.