Velkommen!

 

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en  pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Vår mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, innen rimelig tid og uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller urelaterte diagnoser. Vi jobber for et helsetilbud som er desentralisert, tilgjengelig og basert på medbestemmelse, respekt og forankret i internasjonal forskning.

Hør på Trans Norway, PKIs egen podcast!!!