Bli medlem

Tusen takk for at du vil støtte oss!

Pasientorganisasjonen har to type medlemskap; Ordinært medlem og støttemedlem.

Ordinært medlem gjelder for medlemmer som opplever kjønnsinkongruens.
Støttemedlem gjelder for familie, nære, helsepersonell og de som kun vil støtte organisasjonen.

Kontingenten utgjør kr 200,- i året for ordinære medlemmer og støttemedlemmer og kr 50,- for studenter, uføre og/eller personer under 18 år.

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis og forfaller 30. januar hvert år. Utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

Når følgende skjema er fullført velger du om du ønsker å betale med vipps, overføre til konto eller motta faktura. Så snart betalingen er registrert hos oss er du offisielt medlem av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens!