Regionsentrene for kjønnsinkongruens – Brev til Fagdirektørene

Helseregionene har fått som oppgave å opprette regionsentre for kjønnsinkongruens. Dette med bakgrunn i retningslinjene som ble offentliggjort i juni i år. Fagdirektørene i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord har derfor satt sammen en arbeidsgruppe som fikk som oppgave å skissere hvordan organiseringen av regionsentre for kjønnsinkongruens kan være.

Fortsett å lese «Regionsentrene for kjønnsinkongruens – Brev til Fagdirektørene»

NBTK’s INKOMPETANSE

Til tross for mange år med kritikk mot NBTK og et sterk behov for desentralisering, så vil ikke helseregioner anbefale en desentralisering av kjønnsbekreftende behandling når det gjelder hormonellbehandling eller enkel kirurgi.

PKI måte insistere for å være en del av arbeidsgruppene som jobber med dette. Vi opplever at helseregionene  har blitt overtalt av NBTK om at det kun er NBTS som kan og bør tilby hormonbehandling og /eller enkle kirurgi (bryst)

Vi i PKI er sterkt uenig i påstandene om NBTS sitt enestående faglig kompetanse på feltet. Vi har dermed samlet mange erfaring fra medlemmene våres og sendt et brev disse til helseregionene.

Les videre for å se hele brevet.

Fortsett å lese «NBTK’s INKOMPETANSE»

Nytt styre 2020

Bli kjent med det nye styret!

I august 2020 hadde PKI sitt årsmøte, og flere nye styremedlemmer ble valgt.
Valgkomitéen sørget for en god spredning i hele Norge, slik at PKIs styre gir en god representasjon av hele landet og de forskjellige utfordringene vi møter, avhengig av hvor vi bor. Les videre for å bli bedre kjent med styret! 🙂

Fortsett å lese «Nytt styre 2020»

Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens

I dag kom de nye retningslinjene for kjønnsbekreftende behandling (link)

Vi i PKI er fornøyde med flere sentrale punkter. Det tydeliggjøres at det å ha kjønnsinkongruens er ikke et sykelig tilstand. Det legges opp til en tydelig desentralisering med opprettelse av regionale sentre. Fastleger og andre med kompetanse kan gi oss helsehjelp. Ikke-binære kan få helsehjelp. Om de regionale sentrene lytter til brukerne og henter inn relevant fagfolk og kunnskap kan det bety en betydelig bedring av tilbudet i fremtiden.

Det er likevel flere ting som bekymrer oss.

Fortsett å lese «Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens»

Tryggheten er erstattet av uro

Den siste tiden har PKI mottatt et ras av henvendelser fra fortvilte foreldre som opplever at behandlingstilbudet til barna deres er revet vekk. Grunnen er at de få, men svært kompetente private behandlerne som har tilbudt livreddende helsehjelp utenfor NBTS har måttet stenge dørene fordi NBTS konsekvent melder dem til helsetilsynet. Det er dypt diskriminerende og høyst fortvilende! Samtidig raser debatten om angrerne. Les kronikken på NRK om hvordan PKIs foreldrerepresentant opplever situasjonen.

Elin Corneliussen

Foreldrerepresentant, PKI

Transminnedagen

Den 20. november er det Transminnedagen, som er oversatt fra engelsk <<Transgender Day of Remembrance.>> Dette er en dag som opprinnelig hedret Rita Hester, ei svart transkjønna kvinne fra Massachusetts i USA, som ble myrdet. Det skeive miljøet rundt Rita var fortvilet over at pressen ikke respekterte hennes identitet og omtalte henne på nedsettende måter.

Fortsett å lese «Transminnedagen»

Vi er bekymret!

Av Elin Corneliussen, foreldrekontakt i PKI.

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens har den senere tiden mottatt bekymrede henvendelser fra medlemmer som opplever at et godt og stabilt tilbud hos private og offentlige behandlere blir stoppet eller satt på vent fordi Helsetilsynet oppretter tilsynssaker mot behandlerne. For de pasientene som rammes er situasjonen svært alvorlig. Hjelpen de mottar fra medisinske miljøer utenfor den nasjonale behandlingstjenesten er helt nødvendig og ofte livreddende.

Fortsett å lese «Vi er bekymret!»

Transkompetent Helsepersonell

PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens) og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ønsker å ha en enkel oversikt over helsepersonell og andre hjelpere rundt omkring i Norge som har kompetanse rundt kjønnsinkongruens.
Dette oversikt vil vi bruke for å hjelpe medlemmene våres når de spør hvem de kan henvende seg til, enten for gode samtaler, eller behandling.
Det er mange mennesker som trenger deres hjelp! Sammen kan vi forandre mye 🙂

Fortsett å lese «Transkompetent Helsepersonell»