Bli medlem

Tusen takk for at du vil støtte oss!

Pasientorganisasjonen har to type medlemskap; Ordinært medlem og støttemedlem.

Ordinært medlem gjelder for medlemmer som opplever kjønnsinkongruens.
Støttemedlem gjelder for familie, nære, helsepersonell og de som kun vil støtte organisasjonen.

Kontingenten utgjør kr 200,- i året for ordinære medlemmer og støttemedlemmer og kr 50,- for studenter, uføre og/eller personer under 18 år.

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis og forfaller 30. januar hvert år. Utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

Vi bruker nå deltager.no for å gjøre det enklere og mer oversiktlig.

Registrer deg her