Familie og nære

Informasjon til deg som er nær noen med kjønnsinkongruens

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens ønsker deg som er nærstående hjertelig velkommen som medlem. Vi vet at aksept og støtte fra familie, kjæreste, venner og nære har stor betydning for at barn, unge og voksne med kjønnsinkongruens får et godt liv.

Uavhengig av om personen som søker behandling er kvinne, mann eller ikke-binær er det å ha et inkluderende og støttende nærmiljø avgjørende. Dette kan du bidra til gjennom å være fordomsfri og aksepterende, å bruke riktig navn og pronomen, å gi tydelig uttrykk for at du ikke aksepterer negative kommentarer og konformitetspress fra andre, å lære deg inkluderende begreper, og gjennom å støtte, eller ta initiativ til tiltak som øker kjønnsmangfold og toleranse.

Det finnes flere, gode ressurser for nærstående til personer med kjønnsinkongruens. FRI, Skeiv ungdom, Stiftelsen Stensveen- Trygg i eget utrykk og Forbundet for transpersoner i Norge er gode organisasjoner som har tilbud også for nærstående.

Informasjon til deg som er foresatt til yngre barn med kjønnsinkongruens

En forskningsstudie fra 2015 viser at selv om barns kjønnsidentitet utvikles allerede ved treårs alder, blir barn i gjennomsnitt bevisste på at de har kjønnsinkongruens fra de er rundt 8 år. Noen oppdager det langt tidligere, og andre vesentlig senere. For foresatte kan imidlertid informasjonen om at barnet har kjønnsinkongruens noen ganger oppleves overraskende og plutselig.

For deg som foresatt er det viktig å vite at nyere forskning gir tydelig støtte til å la barna få uttrykke sin kjønnsidentitet fritt og uten bekymring. Når foreldre anerkjenner barnas opplevelse, og lar barnet leve ut sin kjønnsidentitet, utvikler barnet god psykisk helse, og har en hverdag som er like god som barn uten kjønnsinkongruens. For barn er det aldri snakk om å gjennomføre irreversibel medisinsk behandling. Det er bare tale om ufarlige justeringer som eksempelvis endring av klær, hårfrisyre, navn og pronomen.

Selv om endringene barna gjennomgår er uskyldige kan situasjonen likevel oppleves som usikker og krevende for foresatte. Uansett om du har spørsmål om rettigheter, har behov for veiledning i møtet med helsevesenet, eller trenger å lufte egne reaksjoner finnes det informasjon og ressurser. Skeiv ungdom og FRI har gitt ut en svært informativ og god brosjyre: ”Mannen, kvinnen og meg”, som vi anbefaler varmt. Brosjyren kan hjelpe deg å forstå at kjønn er komplekst og består av mange aspekter, den gir en god oversikt over mulig fremtidig medisinsk behandling, og gir samtidig konkrete anbefalinger til hvordan du bør møte barnet og omgivelsene på best mulig måte.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med andre foreldre i samme situasjon vil vi også tipse deg om å ta en titt på siden til:  Familienettverket i FRI og Facebookgruppen ”Barn som bryter med kjønnsnormen”.

Barna trenger trygge voksenpersoner rundt seg, og kunnskap er vårt viktigste verktøy for å fjerne usikkerhet og skape et godt oppvekstmiljø.