Forskning på ikke-binære

Det sies ofte at det ikke finnes noen forskning på ikke-binære. Derfor har vi oppsummert noen forskningsartikler om nettopp dette temaet. En stor andel av disse studiene er funnet gjennom en liste over ikke-binære ressurser kompilert av akademikere Florence Ashley og Nic Rider. Vi har valgt ut noen studier som vi tenker er særlig relevant. Resten av listen kan finnes her

A Comparison of Gender-Affirming Chest Surgery in Nonbinary Versus Transmasculine Patients

McTernan M, Yokoo K, Tong W. Annals of Plastic Surgery. 2020.

Studie som sammenlignet ønsker for brystkirurgi blandt ikke-binære og binære transmaskuline pasienter. Forskerne fant at ikke-binære var mer opptatt av å beholde sensasjon i brystvortene enn transmenn og at færre ikke-binære hadde gått på testosteron når de oppsøkte brystkirurgi (33.6% vs 86.1%). I tillegg ønsket ikke-binære i større grad brystkirurgi hvor de ikke fikk helt flate bryst. Det var ingen forskjell i grad av komplikasjoner etter operasjoner.

 

Health disparities between binary and non binary trans people: A community-driven survey

Burgwal A, Gvianishvili N, Hård V, Kata J, Nieto IG, Orre C, mfl. International Journal of Transgenderism. 2019.

Studie som sammenligner ikke-binære og binære transpersoner. Ikke-binære respondenter hadde betydelig dårligere selvrapportert helse og velvære enn binære transpersoner. Manglende tilgang til kjønnsbekreftende behandling bidro i betydelig grad til dårligere selvrapportert helse.

 

Demographic and Behavioral Profiles of Nonbinary and Binary Transgender Youth.

Todd K, Peitzmeier SM, Kattari SK, Miller-Perusse M, Sharma A, Stephenson R i Transgender Health. 2019. 

Studie som sammenligner ikke-binære og binære transpersoner. Studien fant at ikke-binære personer i betydelig mindre grad hadde tatt noen form for kjønnsbekreftende behandling (8.4% vs 46.2%). Studien fant ingen store forskjeller hva gjelder helse eller rusbruk, men ikke-binær ungdom rapporterte betydelig mer stress. 

 

Gender congruence and body satisfaction in nonbinary transgender people

Jones BA, Bouman WP, Haycraft E, Arcelus J. International Journal of Transgenderism. 2019.

Studie som sammenligner ikke-binære og binære transpersoner. Forskerne fant at ikke-binære personer rapporterte betydelig høyere tilfredshet med kjønnede aspekter ved egen kropp, og større samsvar mellom opplevd kjønn og egen kropp (kongruens). Det var ingen store forskjeller mellom tilfredshet og kongruens knyttet til sosiale kjønnsroller. 

 

Health of Non-binary and Genderqueer People: A Systematic Review.

Scandurra C, Mezza F, Maldonato NM, Bottone M, Bochicchio V, Valerio P, mfl. Front Psychol. 2019. 

Systematisk oversikt som fant at ikke-binære respondenter rapporterte betydelig verre helse og velvære enn binære transpersoner, og at det å ha manglende tilgang til kjønnsbekreftende behandling hadde en signifikant negativ påvirkning på rapportert velvære. 

 

Comparing the health of non-binary and binary transgender adults in a statewide non-probability sample

Reisner SL, Hughto JMW. PLoS One. 2019.

Studie som sammenligner ikke-binære og binære transpersoner. Studien fant at ikke-binære respondenter i gjennomsnitt var yngre og mer sannsynlig til å ha blitt tildelt et kvinnelig kjønn ved fødselen. Færre ikke-binære enn binære transpersoner rapporterte at de ønsket seg kjønnsbekreftende behandling i fremtiden, og ikke-binære var mindre sannsynlig til å tatt noen form for behandling. Ikke-binære var også betydelig mindre sannsynlig til å a bekreftet sitt kjønn sosialt gjennom å leve som sitt identifiserte kjønn, og rapporterte at de hadde insett at de var ikke-binære senere i livet sammenlignet med binære transpersoner. Ikke-binære rapporterte mindre familiær støtte, men var også mindre utsatt for partnervold. 

 

Non-binary youth: Access to gender-affirming primary health care

Clark BA, Veale JF, Townsend M, Frohard-Dourlent H, Saewyc E. International Journal of Transgenderism. 2018.

Studie som samenligner ikke-binær og binær transkjønnet ungdom. Studien fant at ikke-binære ungdommer var mer sannsynlig til å ha blitt tildelt et kvinnelig kjønn ved fødselen og mindre sannsynlig til å oppsøke kjønnsbekreftende behandling. Blant de som ønsket kjønnsbekreftende behandling var det en betydelig større andel ikke-binære som rapporterte barrierer for å få tilgang til behandling. 

 

Coping and Psychological Distress Among Genderqueer Individuals: The Moderating Effect of Social Support

Budge SL, Rossman HK, Howard KAS. Journal of LGBT Issues in Counseling. 2014.

Studie som som så på sosial støtte, depresjon og angst hos personer som identifiserte seg som genderqueer. Forskerne fant at respondentene hadde høyere nivåer av angst og depresjon enn den generelle befolkningen og at dette hadde en direkte relasjon til sosial støtte. Mer sosial støtte var assosiert med mindre depresjon og angst.