Ingen andre kan fortelle deg hvem DU er

Skrevet av Miriam Aurora Hammeren Pedersen. 

De siste årene har det vært mye diskusjon om transpersoner i media, og enkelte debattanter har blant annet uttrykt frykt for at norske transorganisasjoner, transaktivister og sexologer har som agenda å overbevise flest mulig, særlig barn, om at de har kjønnsinkongruens og derfor bør gjennomføre kjønnsbekreftende behandling. Det har blitt påstått at sterke krefter i samfunnet ikke godtar at barn bryter med samfunnets normer for hvordan gutter og jenter skal oppføre seg, og at de i stedet ønsker at normbrytende barn skal «transes» inn i en mer «passende» kjønnskategori. Slike påstander har blant annet fått spalteplass i tidsskriftet Sykepleien.

Disse påstandene reflekterer på ingen måte PKIs syn, og vi ser på det som unødvendig skremsel.

Det hender at PKI får henvendelser fra folk med barn som bryter med samfunnets kjønnsnormer, for eksempel gutter som liker å låne klær av en søster. Vi mener sterkt at barn må få lov å være barn, og at de må få lov til å utforske verden og sin egen identitet på sine egne premisser. Det kan godt hende at et lite barn som bryter med kjønnsnormene gjør dette på grunn av kjønnsinkongruens, og at hen etter hvert finner ut at hen er transkjønnet. Det kan imidlertid like gjerne vise seg at barnet er cis, og rett og slett bare liker å uttrykke seg på en utradisjonell måte. Begge deler er helt fint.

PKI er en organisasjon for personer med kjønnsinkongruens, men vi har ikke nødvendigvis noe ønske om at flest mulig skal være trans, og vi gir vår fulle støtte til cispersoner som bryter med kjønnsnormene. Vi er ikke ute etter å «transe» barn, eller å sette noen på «transtoget». Den dagen det er klart og tydelig at et barn (eller for den saks skyld en voksen person) har kjønnsinkongruens, står PKI klare til å gi støtte og oppfølging slik at personen det gjelder kan leve et best mulig liv som seg selv. Vårt mål er at personer med kjønnsinkongruens skal få god og riktig helsehjelp, og ha det bra. Vi har ingen annen agenda enn det.

PKI ønsker å utvide menneskers mulighetsrom, ikke å innskrenke det. Vi er ikke til for å bestemme over folks liv og identitet. Kjønn er noe hver og en av oss må finne ut på egen hånd; ingen andre kan fortelle deg hvem du er.

Skrevet av Miriam Aurora Hammeren Pedersen.