Kjønnsinkongruens

Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at ens tildelte kjønn ved fødselen ikke er i samsvar med det kjønnet man selv opplever at man er. Kjønnsinkongruens er en diagnose som ble lansert i den nyeste versjonen av diagnosemanualen ICD (International Classification of Disease) og kommer til å erstatte de nåværende diagnosene som blir kalt “kjønnsidentitetsforstyrrelser”.

Hva er forskjellen på diagnosen “Transseksualisme” og “Kjønnsinkongruens”?

Kjønnsinkongruens er en diagnose som erstattet transseksualisme, og de andre kjønnsidentitetsforstyrrelsene, i ICD-11. Diagnosene endret ikke bare navn, men fikk også et par viktige endringer i diagnosekriterier og plassering som er relevant for deg som er pasient eller nærstående. Vi vil her gå gjennom de to mest sentrale.

Klassifisering:

Diagnosen ble i ICD-11 flyttet fra kapittel om personlighet- og atferdsforstyrrelser hos voksne til et nytt kapittel kalt “Tilstander relatert til seksuell helse”.

Dette betyr at det å oppleve manglende samsvar mellom tildelt og opplevd kjønn ikke lenger regnes som en psykiatrisk diagnose, men som en ikke-sykelig tilstand som noen ganger krever medisinsk behandling.

Inkludering av ikke-binære:

I transseksualisme-diagnosen var det krav om at pasienten må identifisere seg som enten en mann eller en kvinne. Kjønnsinkongruens krever kun at en person har en vedvarende følelse av at deres opplevde kjønn ikke samsvarer med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Dette betyr at ikke-binære kvalifiserer til diagnosen på lik linje med binære personer med kjønnsinkongruens.