Konferanse

Program PKI HKS Konferanse

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens og Helsestasjonen for kjønn og seksualitet har i samarbeid med OsloMet gleden av å invitere til konferansen ”Hvorfor støtte barn og unge med kjønnsbekreftende helsehjelp?”.

På konferansen vil vi presentere ny nasjonal og internasjonal forskning om bekreftende helsehjelp for barn og unge. Vi ønsker å skape en god arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Målgruppe:
Helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, andre som møter barn og unge med kjønnsinkongruens i sitt arbeid, brukere og pårørende.

Pris:
Kr. 495,- (295,- for medlemmer i Pasientforeningen for kjønnsinkongruens)

MELD DEG HER

Program:

Program PKI HKS Konferanse

Program PKI HKS Konferanse

Program PKI HKS Konferanse

Last ned PDF