Ressurser


Ichatten

Ichatten.no er en anonym chattetjeneste for transpersoner og andre som har spørsmål knyttet til kjønnsidentitet. Den er åpen mellom 17:00 – 20:00 på mandager og torsdager. 

Her kan man snakke med fagpersoner som jobber med transtematikk om alt man måtte lure på rundt trans og kjønn. 

Nettsted


Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) er et lavterskeltilbud for alle mellom 0-30 år som vil snakke om temaer knyttet til LHBT+.

HKS kan også yte noen former for laverskelbehandling til unge med kjønnsinkongruens i Oslo.

Nettsted | Facebook

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI er Norges største LHBT+ organisasjon. FRI har mange ulike tilbud til skeive, inkludert regelmessige sosiale treff for transpersoner i Oslo. FRI har lokallag over hele landet. 

Nettsted | FacebookSkeiv Ungdom

Skeiv ungdom er en organisasjon for skeive ungdommer i Norge. Skeiv Ungdom er åpne for alle under 30 år. De holder regelmessig sosiale treff og arrangementer for skeive, inkludert for transpersoner.

Hvert år arrangerer Skeiv Ungdom også en sommerleir for transkjønnet ungdom, kalt Kjønnsmangfoldsleiren.

Alle Skeiv Ungdoms arrangementer er rus- og alkoholfrie.  

Nettsted | Facebook


Skeiv verden

Skeiv verden er en organisasjon for skeive migranter i Norge. De holder noen ganger sosiale treff og arrangementer. Skeiv verden kan kontaktes for spørsmål og er særlig relevant for spørsmål knyttet til trans og migrantstatus.

Nettsted | Facebook

Forbundet for transpersoner i Norge

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) er en interesseorganisasjon for alle mennesker som ønsker å være eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man er blitt tillagt ved fødselen.

Nettsted (for tiden ikke aktiv) | Facebook