Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) er det eneste stedet i Norge der du kan få offentlig finansiert kjønnsbekreftende behandling.  NBTS er en del av Oslo Universitetssykehus og ligger på Rikshospitalet i Oslo.  NBTS er delt i to ulike utredningsteam, for henholdsvis barn og voksne. På denne siden vil du finne informasjon om behandlingsforløp og utredning ved NBTS.

Utredning og behandlingsforløp ved NBTS Voksen

Utredning og henvisning

Dersom du ønsker behandling ved NBTS må du først få en henvisning fra lege eller psykolog som deretter sendes til NBTS. Du har krav på å få svar på din henvisning innen 10 virkedager. Dersom henvisningen blir godtatt vil du få et tidspunkt til en første time. Det foreligger ingen informasjon om hvor lang tid det pleier å gå fra henvisning er godkjent til man starter utredning, men vår erfaring tilsier at det er vanlig å vente et sted mellom et par måneder til et år før man får sin første time.

Selve utredningen består av spørsmål og skjemaer som omfatter temaer knyttet kropp, seksualitet, kjønnsroller, kjønnsutrykk, kjønnsidentitet, jobb, relasjoner, psykiske problemer, rusproblematikk og mye mer. Mange opplever utredningen som belastende.

I følge NBTS nettsider er 1 år fra første samtale en vanlig utredningstid dersom det ikke foreligger andre «psykososiale eller kroppslige utfordringer».

NBTS krever at man lever i den kjønnsrollen som man identifiserer seg med under hele utredningsforløpet. Dette kalles ofte en «real life test».

Pasientinformasjon fra NBTS om utredning og behandlingstilbudet kan finnes her for transmaskuline og her for transfeminine.

Kjønnsbekreftende behandling

Dersom du får innvilget behandling vil du henvises til hormonell behandling hos endokrinolog/hormonlege. Transfeminine personer tilbys østrogen- og antiandrogenbehandling, mens transmaskuline tilbys testosteronbehandling.

Etter minimum ett år på hormoner kan du henvises til kirurgi. Ved NBTS tilbys det i dag følgende kirurgiske inngrep:

For transfeminine personer:
– Brystforstørrende kirurgi.
– Reduksjon av strupehodet (etter individuell vurdering).
– Konstruksjon av vagina.

Du kan finne pasientinformasjon om feminiserende inngrep ved NBTS her.

For transmaskuline personer:
– Brystfjerning.
– Fjerning av eggstokker og livmor.
– Konstruksjon av penis.

Du kan finne pasientinformasjon om maskuliniserende inngrep ved NBTS her.

Ventetider for kirurgi:

I følge NBTS sider tar det ca 6 mnd å få en førstegangssamtale med plastikkirurg. Ventetid på både brystforstørring og fjerning av bryster er ca 6-12 mnd etter førstegangssamtale med kirurg. Ventetiden på genitalkirurgi er ca 2 år for alle kjønn. Ved fjerning av eggstokker og livmor er det ca. 6 måneder ventetid fra henvisning. Ventetiden kan være kortere om man har mulighet til å komme på kort varsel og noen andre avlyser sin operasjon.

Utredning og behandlingsforløp ved NBTS Barn og unge

Utredning og henvisning

For personer under 18 år krever NBTS at man først henvises til og utredes av lokal Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller privatpraktiserende psykolog. Fastlegen din kan henvise til BUP eller psykolog. Deretter kan din behandler sende en henvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme barn og unge, Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge («KID-Teamet»).

I følge NBTS er det er det vanlig med mellom 3 og 9 måneder ventetid fra henvisninger er mottatt til man får sin første time.

Nøyaktig hvordan utredning ser ut og hvor lang tid det tar kommer i stor grad an på barnets eller ungdommens alder, og det er et større fokus under utredningen på faktorer som barnets utviklingsnivå og forhold til foreldre. Det er også vanlig at foreldrene blir stil spørsmål om barnet/ungdommen. Ellers vil man møte mange av de samme temaene som nevnt over, og vil bli stilt spørsmål knyttet kjønnsroller, kropp, seksualitet, relasjoner, psykiske problemer og mye mer.

Behandling

For barn og unge under 16 år kan det være aktuelt med pubertetsutsettende behandling for å hindre eller bremse pubertetsutvikling. Det innebærer behandling med GnRH analoger, noe som er fullstendig reversibelt. I følge NBTS nettsider gis behandling først når det er fysiologiske tegn på at puberteten har startet. Det vil si at transmaskuline bør ha begynnende brystutvikling (Tanner stadium 2), mens transfeminine unge bør ha testikkelvolum >4 ml.

Resten av behandlingen som gis til unge er den samme som ved voksne. Fra 16 års alder inkluderer dette mulighet for å starte opp med østrogen, testosteron og/eller antiandrogener. Noen transmaskuline unge kan fjerne bryster fra 16 års alderen. Brystforstørring for transfeminine, samt fjerning av eggstokker og livmor og alle former for genitalkirurgi tilbys kun til personer over 18 år.

Kontaktinformasjon til NBTS:

NBTS voksen: 23 07 41 60
NBTS barn: 23 07 49 77
Pasientkoordinator: 23 07 49 33

Relevante linker:
Om NBTS.
Behandling av voksne ved NBTS. 
Behandling av barn og unge ved NBTS.
NBTS årsrapporter.