Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens

I dag kom de nye retningslinjene for kjønnsbekreftende behandling (link)

Vi i PKI er fornøyde med flere sentrale punkter. Det tydeliggjøres at det å ha kjønnsinkongruens er ikke et sykelig tilstand. Det legges opp til en tydelig desentralisering med opprettelse av regionale sentre. Fastleger og andre med kompetanse kan gi oss helsehjelp. Ikke-binære kan få helsehjelp. Om de regionale sentrene lytter til brukerne og henter inn relevant fagfolk og kunnskap kan det bety en betydelig bedring av tilbudet i fremtiden.

Det er likevel flere ting som bekymrer oss.

Vi legger merke til at det fortsatt snakkes om «kontraindikasjoner» og «psykiske lidelser» noe som gjør oss bekymret for at noen fortsatt kan oppleve å bli avvist på usaklig grunnlag.

Vi ser også at våre reproduktive rettigheter ikke er godt nok ivaretatt og at retningslinjen ikke er oppdatert i tråd med den nye bioteknologiloven.

Det er heller ikke tydeliggjort at transfeminine mennesker må få tilgang til FFS, reduksjon av adamseple og stemmebåndskirurgi.

Den siste store skuffelsen er tilbudet til barn og unge. Retningslinjen viser stadig til tilbakevist forskning som sier at «de fleste» slutter å være kjønnsinkongruent av seg selv. Dette skjer samme uke som FN tydelig sier at det å utsette eller vanskeliggjøre sosial og medisinsk transisjon for transungdomer er å anse som konverteringsterapi (som vi forøvrig trenger et forbud mot i Norge).

I tillegg får ungdommene en hard 16års aldersgrense for cross-sex hormoner. Det er problematisk da de må gå i gjennom pubertet mye senere enn sine jevnaldrende og noen kan da risikere å måtte stå på pubertetsutsettende hormoner i alt for mange år. Vi alle har en forskjellig utvikling, vi må snakke om «Stages, not ages!»

Ellers anbefaler vi alle til å lese retningslinjen, blir den ikke fulgt har du krav på en skriftlig og faglig forankret begrunnelse for dette. Du skal ikke måtte gjennomgå psykiatrisk utredning. Du skal ikke måtte være binær eller kjønnskonform. Du må ikke svare på spørsmål om sexlivet ditt. Du har krav på at det brukes rett navn og pronomen over alt alltid. Vit hva du har krav på!