Transgender Awareness Week

Transgender Awareness Week er en årlig internasjonal markering og ble arrangert i Norge for første gang i 2020 av SAGA (Sexuality and gender acceptance), Skeiv Verden Vest og PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

I år arrangeres den andre utgaven i et samarbeid mellom FRI Vestland, PKI, Skeiv Verden Vest mellom 13 – 20 November.

Under TAW belyses utfordringene transpersoner møter i samfunnet og befolkningen opplyses om hvordan det er å være transperson i Norge i kraft av faglig, sosialt, og kultur innhold. Dette gir mulighet til å skape en tryggere arena i kulturlivet, hvor kulturinstitusjoner jobber sammen i arbeidet for å øke bevissthet og representasjon av transpersoner. TAW samarbeider med kulturinstitusjoner som Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall og BIT Teatergarasjen og Vers Libre.

TAW tilbyr under uken arena hvor transpersoner i Bergen kan bli mer kjent med hverandre og møte likesinnede. I år har TAW som hovedsatsning å inkludere den arabisktalende delen av transmiljøet i Bergen som har større utfordringer i samfunnet.

20. November er Transgender Day of Remembrance. Denne dagen markeres verden over som transminnedagen, og sammen ønsker vi alle velkommen til å minnes med oss og TAW stiller som en synlig støtte både for transpersoner på internasjonalt og lokalt nivå. Med dette ønsker vi å ære minnet av dem som har blitt fratatt livene som resultat av hatkriminalitet og vold i år. Vi inviterer alle til en gratis konsert på Bergen Kunsthall.

Uken kommer til å bestå av en variert rekke arrangementer som utstillinger, panel samtaler, workshops, podcast, performancer og markering av transminnedagen med konsert på Bergen Kunsthall.

Vi ser også viktigheten med å fortsette med digitale arrangementer.

Deler av programmet vil være digitalt/streamet med støtte fra Bergen Kunsthall.

Illustratøren av Transgender Awareness Week 2021 er Ask Kvamme.

Transgender Awareness Week (@transawarenessweek) • Instagram-bilder og -videoer

(1) Transgender Awareness Week – أسبوع نصرة العبور الجنسي/ ترانس | Facebook

Transgender Awareness Week – YouTube

ENGLISH & ARABIC

Transgender Awareness Week is annually marked and was held in Norway for the first time in 2020 by SAGA (Sexuality and gender acceptance), Skeiv Verden Vest and PKI (Patient Organization for Gender Incongruence). This year the second edition is held in a collaboration between FRI Vestland, PKI, Skeiv Verden Vest during 13 – 20 November.

TAW focuses on raising awarness on the challenges transgender people face in society and what it is like to be transgender in Norway and sharing knowledge in professional, social, and cultural content. This provides the opportunity to create a safer arena in cultural life, where cultural institutions work together to increase awareness and representation of transgender people. TAW collaborates with cultural institutions such as Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall and BIT Teatergarasjen and Vers Libre.  

During the week TAW offers an arena where transgender people in Bergen can get to know each other and meet like-minded people. This year TAW’s main focus is to include the Arabic-speaking part of the trans community in Bergen, which faces greater challenges in society. 

November 20th is Transgender Day of Remembrance. This day we welcome everyone to remember in togetherness. TAW provides visible support for both transgender people at an international and local level. With this we want to honor the memory of those who have lost their lives as a result of hate crimes and violence this year. We invite everyone to a free concert at Bergen Kunsthall. 

The week will consist of a varied events such as exhibitions, panel discussions, workshops, podcasts, performances and commemorations of the Trans Remembrance Day with a concert at Bergen Kunsthall. 
We also see the importance of continuing with digital events. Parts of the programme will be digitally streamed with support from Bergen Kunsthall.

Illustrator of Transgender Awareness Week 2021 is Ask Kvamme.

Transgender Awareness Week (@transawarenessweek) • Instagram-bilder og -videoer

(1) Transgender Awareness Week – أسبوع نصرة العبور الجنسي/ ترانس | Facebook

Transgender Awareness Week – YouTube

Regionsentrene for kjønnsinkongruens – Brev til Fagdirektørene

Helseregionene har fått som oppgave å opprette regionsentre for kjønnsinkongruens. Dette med bakgrunn i retningslinjene som ble offentliggjort i juni i år. Fagdirektørene i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord har derfor satt sammen en arbeidsgruppe som fikk som oppgave å skissere hvordan organiseringen av regionsentre for kjønnsinkongruens kan være.

Fortsett å lese «Regionsentrene for kjønnsinkongruens – Brev til Fagdirektørene»

NBTK’s INKOMPETANSE

Til tross for mange år med kritikk mot NBTK og et sterk behov for desentralisering, så vil ikke helseregioner anbefale en desentralisering av kjønnsbekreftende behandling når det gjelder hormonellbehandling eller enkel kirurgi.

PKI måte insistere for å være en del av arbeidsgruppene som jobber med dette. Vi opplever at helseregionene  har blitt overtalt av NBTK om at det kun er NBTS som kan og bør tilby hormonbehandling og /eller enkle kirurgi (bryst)

Vi i PKI er sterkt uenig i påstandene om NBTS sitt enestående faglig kompetanse på feltet. Vi har dermed samlet mange erfaring fra medlemmene våres og sendt et brev disse til helseregionene.

Les videre for å se hele brevet.

Fortsett å lese «NBTK’s INKOMPETANSE»

Ingen andre kan fortelle deg hvem DU er

Skrevet av Miriam Aurora Hammeren Pedersen. 

De siste årene har det vært mye diskusjon om transpersoner i media, og enkelte debattanter har blant annet uttrykt frykt for at norske transorganisasjoner, transaktivister og sexologer har som agenda å overbevise flest mulig, særlig barn, om at de har kjønnsinkongruens og derfor bør gjennomføre kjønnsbekreftende behandling. Det har blitt påstått at sterke krefter i samfunnet ikke godtar at barn bryter med samfunnets normer for hvordan gutter og jenter skal oppføre seg, og at de i stedet ønsker at normbrytende barn skal «transes» inn i en mer «passende» kjønnskategori. Slike påstander har blant annet fått spalteplass i tidsskriftet Sykepleien.

Fortsett å lese «Ingen andre kan fortelle deg hvem DU er»

Nytt styre 2020

Bli kjent med det nye styret!

I august 2020 hadde PKI sitt årsmøte, og flere nye styremedlemmer ble valgt.
Valgkomitéen sørget for en god spredning i hele Norge, slik at PKIs styre gir en god representasjon av hele landet og de forskjellige utfordringene vi møter, avhengig av hvor vi bor. Les videre for å bli bedre kjent med styret! 🙂

Fortsett å lese «Nytt styre 2020»

Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens

I dag kom de nye retningslinjene for kjønnsbekreftende behandling (link)

Vi i PKI er fornøyde med flere sentrale punkter. Det tydeliggjøres at det å ha kjønnsinkongruens er ikke et sykelig tilstand. Det legges opp til en tydelig desentralisering med opprettelse av regionale sentre. Fastleger og andre med kompetanse kan gi oss helsehjelp. Ikke-binære kan få helsehjelp. Om de regionale sentrene lytter til brukerne og henter inn relevant fagfolk og kunnskap kan det bety en betydelig bedring av tilbudet i fremtiden.

Det er likevel flere ting som bekymrer oss.

Fortsett å lese «Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens»

Rapport om transmenns helse

Den 13. mai er det digital lansering av Reforms rapport om transmenns helse, hvor blant annet fagansvarlig Aleksander Sørlie bidrar med en kort ekstern kommentar på vegne av PKI. Reform har i samarbeid med FRI intervjuet og sammenlignet trans- og cismenn om deres erfaringer og tanker omkring maskulinitetsnormer og helse! Lanseringen streames live kl 13 hos

www.facebook.com/mennoglikestilling/

hvor du også har mulighet til å stille spørsmål om rapporten.

Tryggheten er erstattet av uro

Den siste tiden har PKI mottatt et ras av henvendelser fra fortvilte foreldre som opplever at behandlingstilbudet til barna deres er revet vekk. Grunnen er at de få, men svært kompetente private behandlerne som har tilbudt livreddende helsehjelp utenfor NBTS har måttet stenge dørene fordi NBTS konsekvent melder dem til helsetilsynet. Det er dypt diskriminerende og høyst fortvilende! Samtidig raser debatten om angrerne. Les kronikken på NRK om hvordan PKIs foreldrerepresentant opplever situasjonen.

Elin Corneliussen

Foreldrerepresentant, PKI