Kontakt oss

Generelle henvendelser:

post@kjonnsinkongruens.no

Leder:

Isak Bradley
leder@kjonnsinkongruens.no