Om PKI

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens [LINK]  og deres familie og nære i Norge. PKI har som formål å jobbe for en helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle med kjønnsinkongruens.

Vår mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller andre diagnoser. Vi vil jobbe for et helsetilbud som er desentralisert og basert på medbestemmelse, respekt og internasjonal forskning.

Les mer om våre kjernesaker i vår politiske plattform [link].

Hvem er vi for?

PKI er en organisasjon av og for personer med kjønnsinkongruens og deres familier, venner, kjærester og andre nære. Med “kjønnsinkongruens” inkluderer vi alle som opplever å ha en annen kjønnsidentitet (opplevd kjønn) enn det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Som organisasjon er vi opptatt av å være inkluderende og vil jobbe for alle som er berørt av tematikken, uavhengig av hvor langt i prosessen man har kommet eller hvilke ord man velger å bruke for å beskrive sin identitet eller situasjon.

Vi vil spesifisere at PKI er for alle med nærhet til temaet uavhengig av om du er kvinne, mann eller ikke-binær og hvorvidt du velger å omtale deg selv som “trans”, “transseksuell” eller “født i feil kropp”.