Styret

Isak Bradley
Leder
Mail: leder@kjonnsinkongruens.no

Karoline Skarstein
Nestleder
Mail: Kommer

Vero Brokke Olsen
Nestleder
Mail: vero@kjonnsinkongruens.no

Grace Tabea Tenga
Styremedlem
Mail: Kommer

Teal
Styremedlem
Mail: Kommer

Mathea Slåttholm Sagdahl
Styremedlem
Mail: Kommer

Isa Dussauge
Styremedlem
Mail: isa@kjonnsinkongruens.no

Jamie Andrée
Styremedlem
Mail: Kommer

Joakim Eide
Styremedlem
Mail: joakim@kjonnsinkongruens.no

Telyn
Styremedlem
Mail: Kommer