PKI i media – Leder Mathilde Decaen i NRK

Ønsket om å bare fjerne testikler, og ikke penis, handler først og fremst om å blokkere produksjonen av testosteron uten bruk av medisiner, ifølge Benestad.

Sexologen forklarer at personer som ble født med hankjønn ved fødselen, og som ønsker å justere kroppen i en mer kvinnelig retning, ikke nødvendigvis ønsker å konstruere en vagina.

– Det er vanskelig å konstruere en vagina, og ikke alle ønsker det, rett og slett fordi deres seksualitet ikke retter seg mot menn. Testiklene er imidlertid i veien fordi de er grunnlaget for testosteron som må blokkeres. Med testiklene borte, slipper en medikasjoner.

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er positive til forslaget fra Benestad.

– Vi mener at individualisert tilpasset behandling er helt nødvendig, både for å fremme best mulig helse, og for å unngå overbehandling. Personer med kjønnsinkongruens er en veldig heterogen gruppe, med veldig forskjellige behov, sier leder Mathilde Decaen.

– PKI kjenner til transpersoner i Sverige som har utført denne operasjon og som har det veldig fint, legger hun til.

Les here artikkelen her.