Begreper

Kjønnsinkongruens: vedvarende følelse av manglende samsvar mellom en persons tildelte kjønn ved fødselen og deres opplevde kjønn.

Tildelt kjønn: det kjønnet man registreres som når man blir født.

Opplevd kjønn: det kjønnet man opplever seg selv som. Brukes synonymt med kjønnsidentitet.

Trans: en samlebetegnelse for personer som identifiserer seg som et annet kjønn enn det de fikk tildelt ved fødselen. Brukes synonymt med “transkjønnet”.

Ikke-binær: en samlebetegnelse for personer som opplever seg selv som verken menn eller kvinner, en blanding av ulike kjønn eller som flyter mellom flere kjønn.

Cis: Det motsatte av trans. Et begrep som omtaler personer som identifiserer seg som det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Brukes synonymt med “ciskjønnet”.

Transmann: en mann som fikk tildelt kjønnet kvinne ved fødselen. Brukes synonymt med «ftm».

Transkvinne: en kvinne som fikk tildelt kjønnet mann ved fødselen. Brukes synonymt med «mtf».

Født i feil kropp: et begrep som noen ganger brukes for å referere til menn og kvinner som har gjennomgått eller ønsker å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling.

Transseksuell: et smalere begrep som primært brukes for å omtale menn og kvinner som har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling og/eller personer med diagnosen f64.0 transseksualisme.

Transseksualisme: navnet på diagnosen f.64.0 transseksualisme. Transseksualisme er den eneste diagnosen som gir tilgang til statlig finansiert kjønnsbekreftende behandling i Norge.

Kjønnsbekreftende behandling: medisinsk behandling i form av hormoner og/eller operasjoner med intensjon å lindre kjønnsdysfori hos personer med kjønnsinkongruens.

Kjønnsidentitet: Se opplevd kjønn.

Hen: et kjønnsnøytralt pronomen som brukes av mange ikke-binære som alternativ til “han” og “hun”.

NBTS: Forkortelse for Nasjonal behandlingstjeneste for Transseksualisme ved Rikshospitalet i Oslo.

Nærstående: et begrep brukt om personer som står en nær; familie, venner og romantiske partnere.

Kjønnsdysfori: en sterk følelse av ubehag forårsaket av at ens kroppslige kjønnstrekk ikke samsvarer med egen kjønnsidentitet.