Pasientjournal

Pasientjournal

I Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens opplever vi ofte at personer kommer til oss med problemer og spørsmål knyttet til pasientjournaler. Det kan være problemer med å få innsyn eller være relatert til innholdet i journalene. Derfor har vi laget en guide som forteller deg om dine rettigheter og hva du kan gjøre videre. 

Hva er det egentlig loven sier om journalføring?

Her skriver vi om det som kalles «dokumentasjonsplikt», som omhandler hvilke plikter som alle helsepersonell har når det gjelder å skrive journal.

Jeg vil be om innsyn i mine journaler fra NBTS

På denne siden kan du lese mer om hvordan du kan be om å få innsyn i dine journaler og dokumenter hos NBTS, og hvordan du går frem. 

Jeg har bedt om innsyn i mine journaler, men har ikke fått det. 

På denne siden kan du lese mer om din rettighet til innsyn i egen journal og hva du kan gjøre dersom du opplever at du blir nektet innsyn.

Jeg har funnet ut at det mangler journalnotater eller annen dokumentasjon i min journal.  (Kommer snart)

På denne siden kan du lese mer om hva du kan gjøre dersom du oppdager at det ikke har blitt ført journal på deg eller dersom viktig informasjon eller dokumenter ikke har blitt dokumentert.

Jeg har opplevd at det er blitt skrevet ting i mine journaler som er direkte feil og/eller støtende og irrelevant. (Kommer snart)

På denne siden kan du lese mer om dine rettigheter knyttet til retting og sletting av din journal, og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å endre eller fjerne ting som helsepersonell har skrevet om deg.