Innsyn

Hvordan kan jeg få innsyn i min journal hos NBTS?

Av Aleksander Sørlie, sykepleier og fagansvarlig i PKI.

Det er flere måter du kan be om innsyn i din journal. Du kan blant annet sende inn et elektronisk skjema gjennom helsenorge.no, ta kontakt direkte med avdelingen der du ønsker journalene eller sende et brev eller en mail. I PKI har vi desverre erfaringer med at mange ikke får innsyn i sine journaler hos NBTS gjennom bruk av standariserte skjemaer eller ved muntlig innynsbegjæring. Vi anbefaler derfor alle som ønsker en kopi av egen journal å sende en skriftlig innsynsbegjæring som inkluderer et krav om skriftlig bekreftelse fra sykehuset på at begjæringen er mottat. 

Dersom du ønsker å be om innsyn har vi laget en mal som kan brukes under. Denne kan dermed sendes videre til Oslo Universitetssykehus via email eller gjennom posten.