Trans Rights Map – Reise, rettigheter og kjønnsinkongruens

Planlegger du opphold utenfor Norge?
TGEUs Trans Rettighets Kart er lansert med oversikt over transpersoners rettigheter i Europa-området.
Kartet kan brukes her.

TGEUs Trans Rettighets Kart illustrerer den rettslige situasjonen i 49 land i Europa og 5 i sentral Asia. Kartet viser land-spesifikke krav om juridisk kjønnsgjennkjennelse, samt eksisterende beskyttelse for transpersoner i asyl, ved diskriminering og hatprat, helsevesenet og familie.

Are you planning to stay abroad beyond Norway?
TGEU Trans Rights Map is launched with an overview of trans rights surrounding Europe.
The map can be used here.

TGEU Trans Rights Map illustrates the legal situation of 49 countries in Europe and 5 in Central Asia. It shows country-specific requirements for legal gender recognition, as well as existing protections for trans people in asylum, hate crime/speech, non-discrimination, health, and family.