Transgender Awareness Week

Transgender Awareness Week er en årlig internasjonal markering og ble arrangert i Norge for første gang i 2020 av SAGA (Sexuality and gender acceptance), Skeiv Verden Vest og PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

I år arrangeres den andre utgaven i et samarbeid mellom FRI Vestland, PKI, Skeiv Verden Vest mellom 13 – 20 November.

Under TAW belyses utfordringene transpersoner møter i samfunnet og befolkningen opplyses om hvordan det er å være transperson i Norge i kraft av faglig, sosialt, og kultur innhold. Dette gir mulighet til å skape en tryggere arena i kulturlivet, hvor kulturinstitusjoner jobber sammen i arbeidet for å øke bevissthet og representasjon av transpersoner. TAW samarbeider med kulturinstitusjoner som Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall og BIT Teatergarasjen og Vers Libre.

TAW tilbyr under uken arena hvor transpersoner i Bergen kan bli mer kjent med hverandre og møte likesinnede. I år har TAW som hovedsatsning å inkludere den arabisktalende delen av transmiljøet i Bergen som har større utfordringer i samfunnet.

20. November er Transgender Day of Remembrance. Denne dagen markeres verden over som transminnedagen, og sammen ønsker vi alle velkommen til å minnes med oss og TAW stiller som en synlig støtte både for transpersoner på internasjonalt og lokalt nivå. Med dette ønsker vi å ære minnet av dem som har blitt fratatt livene som resultat av hatkriminalitet og vold i år. Vi inviterer alle til en gratis konsert på Bergen Kunsthall.

Uken kommer til å bestå av en variert rekke arrangementer som utstillinger, panel samtaler, workshops, podcast, performancer og markering av transminnedagen med konsert på Bergen Kunsthall.

Vi ser også viktigheten med å fortsette med digitale arrangementer.

Deler av programmet vil være digitalt/streamet med støtte fra Bergen Kunsthall.

Illustratøren av Transgender Awareness Week 2021 er Ask Kvamme.

Transgender Awareness Week (@transawarenessweek) • Instagram-bilder og -videoer

(1) Transgender Awareness Week – أسبوع نصرة العبور الجنسي/ ترانس | Facebook

Transgender Awareness Week – YouTube

ENGLISH & ARABIC

Transgender Awareness Week is annually marked and was held in Norway for the first time in 2020 by SAGA (Sexuality and gender acceptance), Skeiv Verden Vest and PKI (Patient Organization for Gender Incongruence). This year the second edition is held in a collaboration between FRI Vestland, PKI, Skeiv Verden Vest during 13 – 20 November.

TAW focuses on raising awarness on the challenges transgender people face in society and what it is like to be transgender in Norway and sharing knowledge in professional, social, and cultural content. This provides the opportunity to create a safer arena in cultural life, where cultural institutions work together to increase awareness and representation of transgender people. TAW collaborates with cultural institutions such as Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall and BIT Teatergarasjen and Vers Libre.  

During the week TAW offers an arena where transgender people in Bergen can get to know each other and meet like-minded people. This year TAW’s main focus is to include the Arabic-speaking part of the trans community in Bergen, which faces greater challenges in society. 

November 20th is Transgender Day of Remembrance. This day we welcome everyone to remember in togetherness. TAW provides visible support for both transgender people at an international and local level. With this we want to honor the memory of those who have lost their lives as a result of hate crimes and violence this year. We invite everyone to a free concert at Bergen Kunsthall. 

The week will consist of a varied events such as exhibitions, panel discussions, workshops, podcasts, performances and commemorations of the Trans Remembrance Day with a concert at Bergen Kunsthall. 
We also see the importance of continuing with digital events. Parts of the programme will be digitally streamed with support from Bergen Kunsthall.

Illustrator of Transgender Awareness Week 2021 is Ask Kvamme.

Transgender Awareness Week (@transawarenessweek) • Instagram-bilder og -videoer

(1) Transgender Awareness Week – أسبوع نصرة العبور الجنسي/ ترانس | Facebook

Transgender Awareness Week – YouTube