Transkompetent Helsepersonell

PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens) og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ønsker å ha en enkel oversikt over helsepersonell og andre hjelpere rundt omkring i Norge som har kompetanse rundt kjønnsinkongruens.
Dette oversikt vil vi bruke for å hjelpe medlemmene våres når de spør hvem de kan henvende seg til, enten for gode samtaler, eller behandling.
Det er mange mennesker som trenger deres hjelp! Sammen kan vi forandre mye 🙂