Undersøkelse om pasienters erfaringer med NBTS

I Norge har Nasjonal behandlingstjeneste for Transseksualisme (NBTS) lenge hatt behandlingsmonopol på personer med kjønnsinkongruens, trass i omfattende kritikk fra pasienter, pårørende og helsepersonell.

 

 

Som pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens har vi mye kontakt med folk som har blitt utsatt for uakseptabel behandling hos NBTS og som opplever at deres erfaringer ikke blir hørt eller tatt seriøst. Derfor valgte vi å gjennomføre en uformell, anonym undersøkelse blant de i vår pasientgruppe som har vært i kontakt med NBTS angående deres erfaringer med dette. Målet var å få en oversikt over hvilke problemer våre medlemmer opplever og finne ut av hvordan vi best kan jobbe for å forbedre situasjonen for personer som har behov for kjønnsbekreftende helsehjelp i Norge.

Alt i alt fikk vi 148 svar på undersøkelsen. Av disse svarte 75% av respondentene at de hadde fått innvilget behandling på NBTS, mens 25%  svarte at de fremdeles var under utredning, hadde blitt avvist eller selv valgt å avslutte behandlingen. Vi kommer fremover til å dele informasjon om fra denne undersøkelsen i form av korte innlegg, sitater og noe statistikk. På sikt ønsker vi å gi ut en mer grundig rapport om svarene vi fikk og hva vi anser som de viktigste funnene.

Gikk du glipp av undersøkelsen, men føler at du sitter inne med en historie du har lyst til å dele med oss kan du gjøre det gjennom dette skjemaet.

Dersom du er en forelder til et barn med kjønnsinkongruens setter vi stor pris på om du vil dele dine erfaringer med oss gjennom vår nye undersøkelse som du kan finne her.