Vi er bekymret!

Av Elin Corneliussen, foreldrekontakt i PKI.

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens har den senere tiden mottatt bekymrede henvendelser fra medlemmer som opplever at et godt og stabilt tilbud hos private og offentlige behandlere blir stoppet eller satt på vent fordi Helsetilsynet oppretter tilsynssaker mot behandlerne. For de pasientene som rammes er situasjonen svært alvorlig. Hjelpen de mottar fra medisinske miljøer utenfor den nasjonale behandlingstjenesten er helt nødvendig og ofte livreddende.

Tilsynssakene opprettes ikke fordi behandlerne har manglende kompetanse eller fordi behandlingen de tilbyr er uforsvarlig. Tvert imot er de legene, sexologene og psykologene som meldes til Helsetilsynet som regel er de vi opplever har mest kompetanse på feltet. De har årelang erfaring med pasientgruppen, de følger internasjonale retningslinjer, og de baserer behandlingen på oppdatert forskning.

Tilsynssakene opprettes utelukkende fordi Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) velger å melde behandlerne til Helsetilsynet. Dette gjøres simpelthen fordi de tilbyr hjelp til pasientgruppen!

Vi i PKI har i lang tid observert at den nasjonale behandlingstjenesten ikke har sett disse sterke fagmiljøene som mulige samarbeidspartnere og ressurser for pasientgruppen. NBTS har tvert imot stadig forsøkt å redusere deres mulighet til å tilby god behandling og ofte gjort tiltak for å tvinge dem til å avslutte arbeidet med pasientgruppen. Dette har uforståelig nok skjedd samtidig som NBTS selv har understreket at ressurssituasjonen på egen avdeling er så prekær at de ikke klarer å gi et tilstrekkelig tilbud, samt gjentatt alvorlig kritikk av deres virksomhet fra annet helsepersonell, tillitsvalgte, pasientgruppen selv, pårørende og internasjonale organisasjoner.

Mange av behandlerne  som rammes av tilsynet velger naturlig nok å la være å gi behandling ut av frykt for å bli utsatt for alvorlige sanksjoner. Så vidt det er oss kjent har NBTS aldri fått medhold i en slik tilsynsmelding mot private eller kommunale aktører. Dette mener vi er et misbruk av varslingssystemet som ikke burde tillates å fortsette. Vi har derfor i dag sendt et brev til Helsetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet for å be dem om å lytter til pasientgruppen og ikke fortsette praksisen med å opprette tilsynssaker på basis av slike meldinger fra NBTS.

Vi har stor tro på at det gode arbeidet med utforming av nye retningslinjer for behandlingstjenesten som i disse dager jobbes frem av Helsedirektoratet vil føre til en rask bedring av situasjonen, og at det uholdbare behandlingsmonopolet opphører. I mellomtiden må pasientgruppen sikres den behandlingen de har krav på.

Elin Corneliussen, foreldrekontakt i PKI

Én kommentar til «Vi er bekymret!»

Det er stengt for kommentarer.