«-Vi lider ved siden av dere, men dere velger å ikke kjempe med oss!» | Appell PKI Leder 21.April 2022

På 50års markeringen til avskaffelsen av §213, torsdag 21.April 2022 holdt PKI leder Isak Bradley en appell på Eidsvolls Plass foran Stortinget. I appellen tok Isak et oppgjør med hvilke historier vi gjenforteller og hvilke historier vi glemmer når vi sier Skeivt Kulturår, men ekskluderer transpersoners eksistens. Hvilke kamper i den skeive bevegelsen som ansees som vunnet, og hvilke som gjenstår. Denne appellen ble holdt samme dag som HKS – Helsestasjon for Kjønn og Seksualitet ble beordret å stanse hormonbehandling av Statsforvalteren. En uke senere har flere skeive organisasjoner samarbeidet for en demonstrasjon i Oslo på Regnbueplassen kl 17:00 torsdag 28.April ved navn Transskriket – Bevar HKS Behandlingstilbud. Dagen etter vil det foregå protest mot NBTKs Behandlingsmonopol i Trondheim.

Videoen av appellen inneholder engelsk undertekst i første omgang, og norsk undertekst kommer etter hvert.

[English]
«- We suffer beside you, but you choose not to fight with us!» | Speech by POGI / PKI Leader 21st of April 2022

On the 50 years mark without §213, thursday 21st of April 2022, POGI (PKI) leader Isak Bradley had a speech on Eidsvolls Plass in front of the Norwegian Parlament. In the speech Isak confronts what history we reproduce and what histories we forget when we talk about Queer Cultural Year, but exclude transpeoples existence. Which fights the queer movement consider to be won, and which still remains to fight. This speech was held the same day as HKS – Health Station for Gender and Sexuality in Oslo was demanded to stop hormonetreatment by the County Governor. One week later several queer organizations have collaborated for a demonstration in Oslo at the Rainbow Place at 17:00 thursday 28th of April, titled The Trans Scream – Protect HKS Healthcare Provider. The day after there will be a protest against NBTKs Treatment Monopoly in Trondheim.

The video of the speech includes english subtitles for now, and an additional one with norwegian subtitles is coming.